Skolan

Idag i högis had vi först två timmar modde å sen gick vi ut å gå resten av dan... Vi gick ti carpella å till baka he va 12 km. Vi fick grisar och saft vi carpella men annars va he bara jobbit:/